Άνθρωπος στη θάλασσα

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

  1. Σε περίπτωση που πέσει κάποιος από τους επιβάτες στη θάλασσα, ο οδηγός του σκάφους πρέπει να στρίψει το σκάφος προς την ίδια πλευρά που έπεσε, ώστε η μηχανή του σκάφους να μην τον χτυπήσει.
  2. Τον προσεγγίζουμε αντίθετα με τη φορά του αγέρα, ώστε να μην παρασύρει ο αγέρας το σκάφος πάνω στον άνθρωπο στην προσπάθεια μας να τον μαζέψουμε.
  3. Πετάμε το κυκλικό σωσίβιο και τον βοηθούμε να ανέβει στο σκάφος.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7

Continue reading

Previous: Σκάλωσε η άγκυρα
Next: Χάθηκα Ή δεν ξέρω πού βρίσκομαι