Γενικές οδηγίες για τα λιμάνια

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

  • Απαγορεύεται να παρκάρουμε σε σημεία που παρκάρουν αλιευτικά.
  • Αποφεύγουμε να παρκάρουμε σε σημαδούρες.
  • Αποφεύγουμε να παρκάρουμε σε σημεία δίπλα από πολύ μεγάλα σκάφη.
  • Προσέχουμε ότι δεν υπάρχει κάποια σήμανση που να απαγορεύει το παρκάρισμα στο σημείο που είμαστε.
  • Στους χάρτες των λιμανιών, απαγορεύεται να παρκάρετε στα σημεία με κόκκινο και προτείνεται να παρκάρετε στα σημεία με πράσινο.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7

Continue reading

Next: Γάιος – Χάρτης